Certifieringar & Intyg

  • Vi har kreditvärdighet AA och arbetar oss uppåt.
  • Vi är medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).
  • Vi har allrisk- och ansvarsförsäkring för att skydda våra kunder.
  • ladda ned
  • Vi innehar allmän behörighet upp till 1000v nominell spänning.
  • Vi innehar registreringsbevis (F-skattsedel).
  • Vi har inga skulder, anmärkningar eller andra plumpar i protokollet.
  • Vi arbetar efter ett så kallat KMA–system (Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöplan).
  • Om olyckan skulle vara framme genomgår samtlig personal med jämna mellanrum ”Livräddning med inriktning på el-olyckor”, för att hålla sin kunskap up to date.
logo 3elratt Eio 2   eio 3_logo_orange